Serveis

Serveis a l'escola

Menjador

L’escola disposa de dos menjadors, el menjador de l’edifici de la plaça de Karl Marx (educació Infantil) i el menjador de l’edifici del carrer del Doctor Letamendi, 63 (educació Primària, Secundària i Batxillerat).

Als dos menjadors, el menjar s’elabora diàriament a la cuina de l’escola, seguint els criteris d’una dietista per tal de garantir una dieta mediterrània variada, sana i equilibrada. A la plataforma del centre així com a la pàgina web del centre, els usuaris del servei de menjador tenen disponible el menú corresponent a cada dia del mes.

L’escola disposa d’un grup de monitors que ajuden a seguir uns hàbits d’higiene adequats i unes normes de bona conducta a la taula. Aquest mateix equip també acompanya els alumnes durant les estones de lleure del menjador i del pati dinamitzant-les amb diverses activitats.

Per a consultar els preus corresponents al curs actual adreceu-vos a la secretaria del col·legi.

Acollida

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars i adreçat a les famílies que ho necessitin, l’escola ofereix aquest servei d’acollida a partir de les 7,30 h pels alumnes de parvulari i d’educació primària. El servei d’acollida s’ofereix durant tot el període escolar.

Orientació acadèmica

La Salle Horta programa diferents activitats encaminades a orientar els alumnes que acaben l’ESO i el Batxillerat, entre les quals destaquen:

 • Realització d’informes psicotècnics a 6è d’EP, 2n d’ESO, 4t d’ESO i 2n de BAT per ajudar l’alumnat a descobrir els seus punts forts, tan acadèmics com personals, i a reconèixer els aspectes que necessiten de més dedicació.
 • Xerrades al propi centre sobre informació dels estudis postobligatoris que es poden cursar.
 • Accés a un portal web de pagament, en el qual s’hi pot consultar tota la informació i oferta dels estudis corresponents als cicles formatius de grau mitjà, superior i graus universitaris de Catalunya.
 • Assistència a la Mostra d’Ensenyament de l’Espai Jove Can Tauler, a Jornades de Portes Obertes de la UAB i la UPC, etc.
 • Tutories individualitzades per resoldre les inquietuds i els dubtes que els alumnes puguin tenir en aquest sentit.

Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP)

L’escola disposa d’un Departament d’Orientació Psicopedagògica (DOP) destinat a tots els membres de la comunitat educativa (alumnat, professorat i famílies). Representa un espai de diàleg, contrast d’idees i assessorament que aporta una millora de l’acció educativa.

Comptem amb un equip psicopedagògic format per professionals de les diferents etapes del centre, amb un perfil relacionat amb la psicologia i la pedagogia.

La tasca principal de les psicopedagogues del centre és detectar diferents dificultats que afecten l’evolució integral dels alumnes, acompanyar i proposar estratègies per a les famílies i per als mestres, així com planificar la possible derivació i contacte cap a l’especialista que es consideri oportú. En definitiva, volem que res impedeixi als nostres nens, nenes i joves assolir els seus objectius i sentir-se a gust amb ells mateixos i amb el seu entorn.

Més detalladament, els serveis que us ofereix el DOP són:
A l’alumnat:

 • Atendre i fer el seguiment de necessitats educatives particulars que es detectin amb l’ajuda dels tutors/es i professorat.
 • Facilitar la integració, informació i assessorament en el camp educatiu i professional.

A la família:

 • Promoure la cooperació entre l’escola i la família.
 • Proporcionar informació i orientació als pares i mares en temes psicopedagògics.
 • Fer seguiment amb els pares i mares dels alumnes que rebin atenció del DOP.

Al centre i a l’equip docent:

 • Col·laborar en la prevenció i detecció de problemes educatius o de desenvolupament personal.
 • Atendre, assessorar i orientar qualsevol membre del claustre que ho sol·liciti.
 • Elaborar, coordinar i fer el seguiment de diferents plans que conformen el Projecte educatiu de centre (Pla d’atenció a la diversitat, Pla d’acció tutorial, Pla de convivència, Pla d’acollida,...).
 • Mantenir relacions amb altres institucions o serveis externs vinculats amb l’alumnat de l’escola (EAP, centres psicològics, equips de salut...).
 • Col.laborar amb el professorat i famílies davant de possibles situacions que requereixin tenir en compte els protocols del Departament d'Educació:

Programa “SALUT I ESCOLA”: LA CONSULTA OBERTA

El Programa salut i escola és una actuació promoguda pels departaments d'educació i universitats, i de salut, per tal d'impulsar la promoció i prevenció de la salut a l'escola i coordinar millor les accions en el territori. Dins del Programa "Salut i Escola" l'alumnat dels tres darrers cursos d'ESO de La Salle Horta poden gaudir d'una consulta oberta atesa per una infermera del CAP d'Horta. Es tracta d'una oportunitat setmanal per a consultar temes relatius a la salut de manera personal i confidencial: hàbits alimentaris, higiene, ansietat, hàbits de la son, conductes amb risc, substàncies tòxiques, sexualitat...

Activitats extraescolars

A més de formar acadèmicament el nostre alumnat, també oferim activitats extraescolars que completen la seva formació integral fora de l’horari lectiu i de manera més lúdica i divertida. Per aquest motiu, oferim diverses activitats extraescolars per Infantil, Primària, ESO i BAT. Comptem amb professionals amb experiència en aquest àmbit per tal de donar un bon servei i així aconseguir satisfer els interessos dels nens i nenes i les necessitats de les seves famílies.

Botiga virtual

 • L’aplicació per a les comandes de llibres “on line” torna a estar activa des del 30 d’agost i es tancarà el dia 8 de setembre. Les incidències i canvis es faran “on line” del 13 al 17 de setembre (en horari de 9.00 h a 14.00 h i de 15.00 h a 18.30 h). Contrasenya: SHORTA
 • Les comandes de xandalls i equipament es podran rebre a casa o bé recollir a “El Taller de costura”, Passeig Fabra i Puig 437 Baixos, 08031-Barcelona (Horari de 10-14 h i de 17-20 h).

APASOR

Feu clic aquí per accedir al web de l'Associació de Pares i Mares de la Salle Horta (APASOR).

×

Places disponibles!

Aquí podeu fer les vostres consultes sobre matriculació.

(horari de resposta de dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h)

× Hola! Som La Salle Horta