Batxillerat

El Batxillerat és una etapa educativa postobligatòria que facilita l’accés a la Universitat i a Cicles Formatius de Grau Superior. La Salle Horta ofereix dues línies per curs i es poden cursar dues modalitats de batxillerats diferents: Batxillerat de Ciències i Tecnologia i Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.

Pla d'estudis del Batxillerat

Són molts els arguments per triar el nostre centre a l’hora d’estudiar aquesta etapa. Som una escola centenària i de llarga tradició al barri d’Horta posant la nostra experiència al servei de l’alumnat. Oferim un ensenyament de qualitat que es tradueix en bons resultats a les PAU, amb un percentatge d’aprovats gairebé sempre del 100%. L’horari intensiu facilita la conciliació dels estudis amb altres activitats, de manera que podem garantir l’èxit acadèmic dels nostres estudiants. Tot aquest procés sempre es fa supervisat a través d’una tutoria individualitzada, que té al darrere un equip de professors cohesionat i experimentat. També oferim la possibilitat que en finalitzar el batxillerat l’alumnat que ho desitgi, pugui obtenir la convalidació amb el batxillerat dels EEUU per mitjà del batxillerat dual que també s’imparteix en el nostre centre. D’altra banda, el nostre alumnat també pot obtenir la certificació oficial del First Certificate en finalitzar el batxillerat ja que els presentem als exàmens de Cambridge.

Vols saber-ne més?

Per tal de saber més sobre l’etapa de Batxillerat contacta amb nosaltres. T’atendrem per telèfon o per vídeo conferència i t’explicarem el funcionament de l’etapa.

Batxillerat Dual

El programa de Batxillerat Diploma Dual ofereix l’oportunitat d’obtenir dues titulacions simultàniament: el Batxillerat del país d’origen de l’alumne i el nord-americà. Així, l’estudiant cursa estudis en dues escoles a la vegada: a la del seu propi país de manera presencial i a l’americana de forma virtual. Aquest programa l’ha creat Academica Corporation per tal de preparar els estudiants per adquirir els millors nivells de competència que els ajudaran a enfrontar-se amb un mercat de treball globalitzat i summament competitiu. A través d’un disseny curricular virtual, avançat i innovador, que inclou assignatures optatives i atorga crèdits, Academica proporciona un alt nivell de preparació a tots els alumnes que vulguin accedir a les universitats nord-americanes. Les classes s’imparteixen en anglès amb professors nadius, la qual cosa dóna l’oportunitat a l’alumne de practicar i millorar un idioma essencial en el mercat laboral actual.

El programa de Diploma Dual està acreditat per SACS (Southern Association of Colleges and Schools), una de les qualificacions més desitjades en el món educatiu dels Estats Units. Aquest Diploma atorga a l’alumne la mateixa titulació que reben els alumnes nord-americans d’Academica en finalitzar el Batxillerat, i està reconegut a tots els Estats i a les seves universitats.

També podeu escriure un mail a la professora de La Salle Horta que organitza aquest Diploma Dual: [email protected]

×

Places disponibles!
Aquí podeu fer les vostres consultes sobre matriculació.
(horari de resposta de dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h)

× Hola! Som La Salle Horta
CreaEscola Quality Certificate for Education Website