Escola multilingüe

La nostra escola atorga una gran importància a l’ensenyament de l’anglès i d’altres llengües estrangeres, i és per això que ha treballat per assolir el certificat d’Escola Multilingüe.

Apostem per augmentar les hores d’anglès a la setmana, que aconseguim amb hores complementàries des de P3 fins a 4t d’ESO, amb auxiliar de conversa a l’Etapa Infantil i Primària, i amb d’altres assignatures que també es cursen en anglès al llarg de totes les etapes. A més, també prioritzem l’ensenyament d’altres llengües estrangeres. Actualment oferim la possibilitat d’estudiar  xinès, alemany i francès des de 1r d’ESO.

El coneixement i el domini de les llengües estrangeres és, des de ja fa molts cursos, una de les fites més importants per La Salle Horta. A l’inici del curs 22-23 el nostre centre va iniciar el procés de certificació com a Escola Multilingüe per part de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Després de fer diverses passes per aconseguir-la, el 25 de maig de 2023 l’escola ha obtingut el reconeixement de la FECC com a Escola Multilingüe.

L’aposta de La Salle Horta per potenciar l’aprenentatge i un assoliment adequat del nivell de llengües estrangeres per part de l’alumnat han estat peces clau per poder assolir aquest reconeixement.

El projecte de llengües estrangeres amb l’anglès com a primera llengua estrangera des de P3 i el francès, l’alemany i el xinès com a segones i terceres llengües estrangeres a les etapes d’ESO i Batxillerat han estat una proposta d’èxit que s’ha anat consolidant al llarg dels anys.

El projecte de llengües estrangeres compta amb diferents propostes pedagògiques adaptades a cada etapa educativa amb l’objectiu de fer de que les llengües estrangeres esdevinguin eines de comunicació i aprenentatge en diverses situacions del dia a dia de l’aula i l’escola.

El projecte educatiu de La Salle

El projecte educatiu de La Salle Horta promou la millora de l’aprenentatge de les llengües estrangeres, com així es fa palès al projecte lingüístic de centre i en les diferents propostes que exposen a l’alumnat a l’aprenentatge i ús de les llengües estrangeres.

Entre aquestes propostes cal destacar la presència d’auxiliars de conversa a les etapes d’infantil i primària, els intercanvis online amb escoles d’altres països vinculades a La Salle, les activitats extraescolars en llengua anglesa així com el Batxillerat Dual i la preparació per als exàmens oficials de FCE de la Cambridge.

La Fundació Escola Cristiana garanteix, a través de la seva Certificació Escola Multilingüe, que l’escola disposa d’un projecte lingüístic sòlid i coherent, amb lideratge ferm, recursos adequats, processos eficients i resultats objectius.

Des de l’any 2006, el projecte Escola Multilingüe de la Fundació de l’Escola Cristiana de Catalunya ofereix ajuda als centres educatius en l’aplicació d’iniciatives multilingües diverses amb creativitat i eficàcia en el marc d’un projecte lingüístic estructurat i coherent, que esdevingui una garantia d’innovació, qualitat i seguiment del projecte multilingüe.

×

Places disponibles!
Aquí podeu fer les vostres consultes sobre matriculació.
(horari de resposta de dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h)

× Hola! Som La Salle Horta
CreaEscola Quality Certificate for Education Website