La nostra escola atorga una gran importància a l’ensenyament de l’anglès i d’altres llengües estrangeres, i és per això que es troba en el "Programa d’Iniciació Plurilingüe" amb el certificat del primer estadi assolit. Apostem per augmentar les hores d’anglès a la setmana, que aconseguim amb hores complementàries des de P3 fins a 4t d’ESO, amb auxiliar de conversa a l’Etapa Infantil, i amb d’altres assignatures que també es cursen en anglès al llarg de totes les etapes. A més, també prioritzem l’ensenyament d’altres llengües estrangeres. Actualment oferim la possibilitat d’estudiar  xinès, alemany i francès des de 1r d’ESO. 

×

Places disponibles!
Aquí podeu fer les vostres consultes sobre matriculació.
(horari de resposta de dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h)

× Hola! Som La Salle Horta