Educació secundària

L’ESO és una etapa educativa on els alumnes experimenten canvis maduratius importants. Deixen de ser nens i nenes per entrar a l’adolescència. Aquest és un moment clau, en el qual reafirmaran la seva personalitat i molts dels valors que els acompanyaran durant la seva vida adulta.

A l’escola donem tanta importància als valors que els transmetem i a l’educació emocional. Els ajudem a aprendre a ser i a pensar, a conviure i a esdevenir ciutadans responsables en un món global. Per aconseguir-ho, hem incorporat en el nostre dia a dia projectes com el HARA (interioritat), el Servei a la Comunitat o l’Aprenentatge Cooperatiu. L’acció tutorial és un element cabdal en l’educació del nostre alumnat. Mitjançant el pla d’acció tutorial (supervisat per l’orientadora pedagògica) i el seguiment des de les entrevistes individualitzades amb alumnat i famílies aconseguim la dinamització, orientació i motivació dels alumnes. Els tutors coordinen l’activitat educativa amb la resta de professorat i col·labora estretament amb el departament d’orientació. Per garantir aquesta tasca dotem d’un tercer tutor a les dues classes de cada nivell, reduint els nombre d’alumnes per tutoria i afavorint un seguiment més acurat i individualitzat.

Donem resposta a les inquietuds de cada noi/a, aconseguint que pugui descobrir allò que l’apassiona per ajudar-lo a desplegar tot el seu potencial. Així doncs, hem incorporat l’aprenentatge basat en projectes (FAIG) i l’aprenentatge cooperatiu, on ells són els principals protagonistes del seu aprenentatge.

Per aconseguir que els nostres alumnes acabin l’etapa sent competents en les tres llengües (català, castellà i anglès) aquestes matèries estan desdoblades en grups reduïts que faciliten una atenció personalitzada. Algunes matèries optatives utilitzen l’anglès com a llengua vehicular i els alumnes interessats en més aprofundiment poden cursar paral·lelament el batxillerat DUAL, que els pot atorgar una doble titulació i un millor domini de l'anglès. Per completar l’oferta formativa, al llarg de l’etapa i aquells alumnes que ho vulguin, tenen l’oportunitat de cursar l’alemany com a segona llengua estrangera.

Programes pedagògics propis de Secundària

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur. D’aquesta manera, treballem activament perquè els nois i les noies siguin responsables i adquireixin les capacitats perquè puguin ocupar un lloc responsable a la vida. Els programes específics d’ESO són:

×

Places disponibles!
Aquí podeu fer les vostres consultes sobre matriculació.
(horari de resposta de dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h)

× Hola! Som La Salle Horta
CreaEscola Quality Certificate for Education Website