Català Español
93 427 15 00 Parvulari 93 427 70 07

Educació infantil

https://horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/separador-239x12.png
//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/03/salleinfantil.jpg

L’etapa d’Educació infantil constitueix el fonament de l’escola. És el moment on l’infant obre la finestra al món i va descobrint i entenent tot allò que l’envolta. A la nostra escola els nens i nenes són els grans protagonistes i així és com l’aprenentatge és més valuós.

Afavorim l’acollida dels infants donant temps a cada ritme maduratiu i potenciem el desenvolupament de les seves capacitats. D’altra banda, també els ajudem a anar creixent en autonomia i autoestima així com en les seves relacions socials.

Els cursos de P3, P4 i P5 estan ubicats en un entorn tranquil, acollidor i on els espais afavoreixen i potencien els seus aprenentatges.

//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/03/salleinfantil2.jpg

Eixos que defineixen la nostra etapa d’infantil

Projectes i petites històries

a partir de les curiositats dels infants es plantegen les diferents propostes, afavorint així, situacions de: comunicació, relació, descoberta, experimentació, petits reptes, formulació d’hipòtesis,...

Joc simbòlic

el joc permet aprendre i créixer d’una forma lúdica i natural. En els racons de joc simbòlic (caseta, metges, construccions,...) els infants tenen la possibilitat d’imaginar, descobrir, crear alhora que estableixen vincles entre ells i es relacionen.

Experimentació

taules sensorials, espai de llum i calaix de sorra.

Aprenentatge cooperatiu

estimulem i proposem treball col·laboratiu basat en el diàleg on els infants poden argumentar, contrastar opinions i arribar a acords.

Escoles + Sostenibles

el Parvulari forma part d’aquest projecte de l’Ajuntament de Barcelona que fomenta la sostenibilitat del nostre entorn. Tenim un hort i un jardí de plantes al pati com a espai d’aprenentatge. Treballem per afavorir un bon clima acústic de l’escola participant en el programa Sssplau.

Noves tecnologies i robòtica

una metodologia que permet als infants un primer contacte amb la tecnologia. Incorporem els avenços tecnològics (dispositius com ara projectors, pissarres digitals, wifi a totes les aules, tauletes digitals i abelles BeeBots) que milloren la qualitat educativa al servei dels alumnes per al desenvolupament de les competències que demana la societat.

Anglès

s’aposta per l’aprenentatge amb llengua anglesa a través de contes, cançons i jocs. A les sessions de psicomotricitat de P4 i P5 es reforça el vocabulari i les expressions treballades a les sessions d’anglès. Comptem amb un auxiliar de conversa que és nadiu i treballa amb petits grups l’expressió oral de forma lúdica.

Acció tutorial

d’acord amb el nostre projecte educatiu de Centre potenciem les tutories de grup i les individuals amb les famílies per potenciar i promoure el desenvolupament integral de l’alumnat. En el nostre programa d’Educació Emocional apostem per un treball seriós de les emocions, l’empatia, l’autoestima i les habilitats socials.
- La introducció de la lectoescriptura es fa progressivament en els tres cursos, acompanyant els infants en la descoberta i comprensió del codi escrit i el gust per la lectura.
- Treballem amb el programa d’innovació propi de La Salle, DESTÍ, que s’aplica a la resta de les escoles La Salle.
- Donem molta importància a les tradicions i festes del nostre país, la Castanyada, el Nadal, Carnestoltes, Sant Jordi, així com altres celebracions cristianes, ja que constitueixen un mitjà excel·lent per treballar la descoberta de l’entorn natural i social.

Programes pedagògics propis d’Infantil

A La Salle treballem aplicant programes propis que completen la nostra oferta educativa. Gràcies a aquesta metodologia, aconseguim potenciar les capacitats dels alumnes i a afavorir el seu aprenentatge futur a través de treball en grup, tallers i racons. Els programes específics d’Infantil són:

Temps d'Advent