Informàtica

   

Accés a butlletins i informes de notes

Els butlletins i informes es poden consultar  validant-se a Sallenet i accedint al mòdul "pares i mares". Són pdf. descarregables. L'alumnat també pot consultar els seus butlletins i informes de notes a la seva sessió de Sallenet (mòdul "Alumnes").  Per accedir als diferents butlletins i informes lliurats, cal validar-se a la sessió de la intranet Sallenet. A la columna esquerra de la pàgina inicial de la sessió cal fer clic sobre el mòdul "Pares i Mares". Consultar aquí els horaris de Secretaria. Consulteu el tutorial per a accedir a Sallenet i descarregar els informes i butlletins de notes...

Recuperació claus d'accés a la intranet Sallenet

Per validar-se a la intranet Sallenet es lliuren a principis de curs les claus d’accés als usuaris. Aquestes claus consten d’un nom d’usuari (en general, format pel nom, primer i segon cognoms de l’usuari, tot seguit i amb minúscules), i una contrasenya (vuit dígits alfanumèrics que es poden canviar en el primer accés). En cas de pèrdua d’aquestes claus es pot sol·licitar la seva recuperació a la primera pàgina de la intranet, de la següent manera...

Contactar amb el Departament d'Informàtica

 

En cas d'incidències relacionades amb el servei d'informàtica (accés a la intranet Sallenet, canvi contrasenyes, dificultat en accedir als butlletins de notes...) cal enviar un mail a:   informatica_lshorta@lasalle.cat En cas d'haver d'actualitzar les dades personals o per qüestions administratives (alumnat, famílies, canvi adreça postal, canvi correu electrònic, rebuts, matriculacions, informació general...), cal enviar un mail a:    secretarialasallehorta@lasalle.cat

Aplicacions Microsoft

Tot l'alumnat de Primària, ESO i Batxillerat disposa d'un compte amb les aplicacions Microsoft 365. Aquests aplicacions permeten disposar d'un correu Outlook, aplicacions Office, Teams...  Les claus d'accés a aquest compte es lliuren a l'alumnat durant els primers dies del curs.

Primeres passes amb l'aplicació Teams de Microsoft

Es tracta d'una de les aplicacions Microsoft... Aquesta aplicació permet connectar usuaris per vídeo-classe. És ideal per a comunicar professorat i alumnat... Té l'avantatge respecte altres aplicacions comercials com Skype, Hangouts Meet, etc.  d'estar integrada en la plataforma de serveis Microsoft gestionada per La Salle Catalunya (igual que Outlook, Word, Excel, One Drive...) a tot l'alumnat de PRIMÀRIA, ESO i de BAT

Aquí podeu descarregar un manual de l'aplicació Teams:     Primeres passes amb l'aplicació Teams de Microsoft

Netbooks (qüestions generals)

Els netbooks de 1r ESO es lliuren els primers dies del nou curs. El procés de primera configuració és guiat per part de tutoria i del servei d'informàtica del col·legi, i es faciliten a l'alumnat les claus de connexió i validació que necessitarà al llarg del curs.

Una vegada realitzada la primera configuració cal instal·lar (en local) el paquet Office 365 de Microsoft en el seu netbook (instal·lació "en local") adquirit en el col·legi.  (és un compte Microsoft 365 personalitzat per a cada alumne/a,  i gestionat per La Salle Catalunya). La instal·lació comença accedint a la pàgina de Microsoft:    https://www.office.com   Cal validar-se amb les contrasenyes del compte  Microsoft de cada alumne/a   per a fer la descàrrega i la instal·lació.  Aquestes contrasenyes es lliuren a cada alumne/a durant els primers dies de curs.  Cal mantenir el netbook endollat al corrent, doncs aquest procés pot requerir un quart d'hora...  Aquí podeu accedir a una mini guia de la instal·lació d'Office 365

És molt recomanable que els “netbooks” disposin d’un antivirus. Des de l’escola recomanem l’antivirus AVAST, que permet disposar d’una versió gratuïta. En general, per instal·lar un antivirus primer cal desinstal·lar l’antivirus que pugui tenir l’equip. Aquest antivirus el podem descarregar a l’adreça web de la companyia: http://www.avast.com/es-us/index A la pàgina que s’obre cal seguir les indicacions de l’assistent per a descarregar l’AVAST. Quan s’hagi descarregat cal instal·lar-lo en un procés guiat per un assistent. En cas de dificultat guiarem als alumnes que vulguin instal·lar aquest antivirus en els seus equips.

Els “netbooks” amb sistema operatiu Windows-10 ja incorporen un antivirus propi de Microsoft, anomenat “Windows Defender”. En aquests “netbooks” queda a decisió del propietari el fer-lo servir o bé descarregar i instal·lar un altre. També és possible obtenir aquest antivirus accedint al web de Windows en cas de tenir un sistema operatiu anterior a Windows 10. Més info sobre aquests antivirus.

Netbooks curs 2021-22

El model del netbook es pot consultar aquí...  Es lliuraran a l'alumnat durant els primers dies del curs.

Normativa ús dels netbooks

Aquí podeu accedir a les normes d'ús dels netbooks. Destaca el recordatori de mantenir la neteja i desinfecció del teclat durant el temps que es mantingui l'afectació per Covid-19.

Incidències relacionades amb els netbooks

En cas d’incidències tècniques amb els netbooks adquirits en el col·legi cal que les famílies portin l'equip avariat a APALAN, el taller de reparació del proveïdor dels equips.

El transport de l’equip al servei tècnic APALAN, el seguiment de la reparació i la recollida de l’equip ja reparat és responsabilitat del propietari del “netbook”.

Per a poder fer ús del servei de netbooks de substitució en cas d’avaria, cal presentar el full de resguard de reparació que facilita el taller de reparació. També caldrà fer un dipòsit que serà reemborsat en el moment que es retorni en bon estat al Col·legi. El temps que triga el taller en reparar els netbooks està al voltant d'una o dues setmanes. En acabar la reparació cal retornar el netbook de substitució al Dep. d'Informàtica, esborrant els fitxers i documents que s'hagin emmagatzemat en el netbook de substitució.

APALAN

Servei Tècnic oficial Toshiba i Lenovo.

Ubicació: C/ Rosselló, 31 (Metro línia V, estació Entença)
Horari: 9:00h a 18:00h (dilluns a divendres)
Telèfon: 93 452 56 00

Accés als recursos de la intranet amb un dispositiu de pantalla petita

Si la mida de la pantalla és petita, els diferents accessos als recursos de la intranet es presenten agrupats en un botó únic, consistent en tres línies horitzontals...
×

Places disponibles!

Aquí podeu fer les vostres consultes sobre matriculació.

(horari de resposta de dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h)

× Hola! Som La Salle Horta