Català Español
93 427 15 00 Parvulari 93 427 70 07

Preguntes freqüents

https://horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/separador-239x12.png

Si es vol inscriure un alumne/a per al curs següent, quina és la primera passa que s’ha de donar?

Adreçar-se a la secretaria del col·legi, per telèfon, mail, pàgina web o personalment per manifestar aquest interès. Prendrem nota i us avisarem de cara a la jornada informativa i sessió de portes obertes que es realitza abans d’iniciar el període de preinscripció (generalment, el Departament d’Educació fixa el calendari dins del primer trimestre de l’any). També us oferirem poder concertar una entrevista personalitzada amb el/a coordinador/a de l’etapa en què esteu interessats.

A partir d’aquí, primer es gestiona la preinscripció per a educació infantil de 2n cicle, primària i secundària obligatòria. I després, gairebé a final de curs, la preinscripció per a les diferents modalitats del batxillerat.

Si un alumne/a vol sol·licitar beca per al curs següent com ho ha de fer? De quins tipus de beca pot gaudir?

Coincidint amb el final del curs, i a vegades fins i tot durant el període de vacances d’estiu, apareixen al BOE (Boletín Oficial del Estado) les convocatòries de beques per sol·licitar un ajut per al curs següent.

Tipus de beques:

 • Beca general d'ajut a l'estudiEn relació als estudis implantats al col·legi La Salle Horta, d'aquest tipus de beca en poden gaudir les famílies amb alumnes matriculats als estudis postobligatoris (Batxillerat). El propi interessat és qui ha d’omplir la sol·licitud directament des d’internet al formulari creat al web: http://web.gencat.cat/ca/tramits

  Els requisits tinguts en compte per a la seva concessió són econòmics, socials i acadèmics, i s'indiquen al web esmentat seguint allò establert a la convocatòria anual.

 • Beca d'ajut per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiuPoden demanar aquests ajuts les famílies amb alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta. A part d'aquest requisit general, hi influeix també la situació social i econòmica familiar.
  El propi interessat és qui ha d’omplir la sol·licitud directament des d’internet, al formulari creat al web:
  http://web.gencat.cat/ca/tràmits/tràmits (Ajuts individualitzats convocats pel Ministeri d'Educació i Formació Professional per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu. Modalitats dels ajuts:
  • Ajuts i subsidis per a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu derivada de discapacitat o trastorn greu de conducta.
  • Ajuts per a programes complementaris a alumnes amb necessitat específica de suport educatiu associada a altes capacitats.
 • Ajuts de menjadorhttps://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia/ajuts_beques_i_subvencions/ajuts_de_menjador_escolar
  A la pàgina web indicada i a secretaria trobaran els impresos per a fer la sol·licitud
 • TOTES LES INFORMACIONS REFERENTS A LES CONVOCATÒRIES DE BEQUES I/O AJUTS AMB ELS LINKS CORRESPONENTS ES PENGEN A LA WEB DEL COL·LEGI

 • Atenció educativa domiciliària per malaltia prolongadaEls alumnes que cursen ensenyaments obligatoris i pateixen una malaltia prolongada, superior a 30 dies, que els impedeix d’assistir a les classes, poden rebre atenció educativa al domicili familiar o al centre hospitalari.Aquest servei es pot demanar en qualsevol moment del curs escolar. Podeu trobar més informació al web de la Generalitat de Catalunya http://familiaiescola.gencat.cat

Quin és l'horari de secretaria-administració per aquest curs?

Secretaria d’educació infantil (Plaça de Karl Marx, s/n 08042)
Durant tot el curs escolar (de setembre a juny), la secretaria roman oberta en horari d'atenció al públic, tots els dies de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h i de 15.00 h a 16.30 h.
Les tres primeres setmanes de juliol l’horari és de 9.00 h a 13.00 h
La darrera setmana de juliol i el mes d’agost la secretaria està tancada

Primària, ESO i batxillerat (Carrer del Doctor Letamendi, 63, 08031)

Durant tot el curs escolar (de setembre a juny), la secretaria-administració roman oberta en horari d'atenció al públic, tots els dies de dilluns a divendres de 09.00 h a 18.00 h.
Les tres primeres setmanes de juliol l’horari és de 9.00 h a 13.00 h
La darrera setmana de juliol i el mes d’agost la secretaria està tancada

Què és l’assegurança escolar?

Tot l’alumnat matriculat resta cobert per Catalana Occident davant de qualsevol lesió física que pugui patir en horari escolar, i dins del recinte del col·legi. L’atenció professional es durà a terme al Centre Mèdic Congrés prèvia presentació del comunicat d’accident que genera la secretaria-administració del col·legi.

L’alumnat de 3r d’ESO, i fins a 2n de BAT, a més, resta cobert amb les prestacions pròpies de l’assegurança obligatòria de la Tesorería General de la Seguridad Social (més informació a www.seg-social.es).

Si un alumne es fa mal dins el col·legi i precisa atenció mèdica...

Tot aquell alumnat que precisi atenció professional del centre mèdic ha de passar prèviament per la secretaria-administració per sol·licitar el comunicat d'accident necessari. En cas contrari, és a dir, si l'alumne/a assisteix pel seu compte al centre mèdic sense haver demanat el comunicat d'accident, el col·legi no es pot fer responsable del cost de l'atenció mèdica.

Els pares o les persones que aquests designin, seran els responsables de dur el seu fill/a al centre mèdic, a excepció d’una urgència clara, en què s’actuarà sempre d’acord amb les indicacions dels pares i/o la gravetat de la urgència.

D'altra banda, els alumnes lesionats han de comunicar a secretaria-administració que s'han fet mal, per molt lleu que en un primer moment els sembli la lesió i encara que en aquest instant no precisi atenció del centre mèdic.

On puc trobar el calendari escolar?

A la pàgina Web Escola

He perdut l’accés a Sallenet, com puc aconseguir un duplicat de l’accés?

Duplicat contrasenya

Com puc Justificar les absències del meu fill/a?

Es poden justificar les absències a l’agenda escolar, trucant a l’escola o bé enviant un correu electrònic al mail: secretariasallehorta@lasalle.cat.

On puc trobar els menús del menjador escolar?

A la pàgina web de l’escola, a l’apartat de serveis.

Com puc fer la compra del vestuari escolar?

La venda es farà via web de l’escola, apartat “VENDA DE VESTUARI ESCOLAR”.

Com es fa la venda dels llibres de text?

La venda es farà via web de l’escola, apartat “VENDA LLIBRES”

Com puc saber quines extraescolars es fan a l’escola?

La informació i la inscripció a les extraescolars de l’escola es faran via web de l’escola a l’apartat http://www.apasor.cat/

On puc trobar els objectes perduts?

A la recepció de l’escola.

Temps d'Advent