Preguntes freqüents

Si es vol inscriure un alumne/a per al curs següent, quina és la primera passa que s’ha de donar?

Passar per la secretaria del col·legi, o telefonar-hi, per manifestar aquest interès. Prendrem nota i us avisarem de cara a la jornada informativa i sessió de portes obertes que es realitzi abans d’iniciar el període de preinscripció. Generalment, el Departament d’Ensenyament fixa el calendari dins del primer trimestre de l’any. A partir d’aquí, primer es gestiona la preinscripció per a Educació Infantil de 2n cicle, Primària i Secundària Obligatòria. 

Si un alumne/a vol sol·licitar beca per al curs següent com ho ha de fer? De quins tipus de beca pot gaudir?

Coincidint amb les acaballes del curs, i a vegades fins i tot durant el període de vacances d’estiu, apareixen al BOE (Boletín Oficial del Estado) les convocatòries de beques per sol·licitar un ajut per al curs següent.

Tipus de beques:

  • Beca d'ajut per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu - Poden demanar aquests ajuts les famílies amb alumnes que presenten necessitat específica de suport educatiu derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta. A part d'aquest requisit general, hi influeix també la situació social i econòmica familiar.

    El propi interessat és qui ha d’omplir la sol·licitud directament des d’internet, al formulari creat al web del Ministerio de Educación Cultura y Deporte (www.mecd.gob.es).

    Generalment, a finals de setembre acaba el termini de presentació.

  • Atenció educativa domiciliària per malaltia prolongada - Els alumnes que cursen ensenyaments obligatoris i pateixen una malaltia prolongada, superior a 30 dies, que els impedeix d’assistir a les classes, poden rebre atenció educativa al domicili familiar o al centre hospitalari.

    Aquest servei es pot demanar en qualsevol moment del curs escolar. Podeu trobar més informació al web de la Generalitat de Catalunya http://familiaiescola.gencat.cat

Quin és l'horari de secretaria-administració per aquest curs?

Durant tot el curs escolar, la secretaria-administració romandrà oberta en horari d'atenció al públic, tots els matins de dilluns a divendres de 08.00 h a 13.00 h i les tardes dels dilluns, dimarts i dijous de 15.00 h a 18.00 h (dimecres i divendres a la tarda secretaria-administració romandrà tancada).

Si un alumne es fa mal dins el col·legi i precisa atenció mèdica...

Tot aquell alumnat que precisi atenció professional del centre mèdic ha de passar prèviament per la secretaria-administració per sol·licitar el comunicat d'accident necessari. En cas contrari, és a dir, si l'alumne/a assisteix pel seu compte al centre mèdic sense haver demanat el comunicat d'accident, el col·legi es pot no fer responsable del cost de l'atenció mèdica.

Els pares o les persones que aquests designin, seran els responsables de dur el seu fill/a al centre mèdic, a excepció d’una urgència clara, en què s’actuarà sempre d’acord amb les indicacions dels pares.

D'altra banda, els alumnes lesionats han de comunicar a secretaria-administració que s'han fet mal, per molt lleu que en un primer moment els sembli la lesió i encara que en aquest instant no precisi atenció del centre mèdic.

×

Places disponibles!
Aquí podeu fer les vostres consultes sobre matriculació.
(horari de resposta de dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h)

× Hola! Som La Salle Horta
CreaEscola Quality Certificate for Education Website