Pastoral

Els destinataris de l’activitat pastoral són totes i cadascuna de les persones que composen la nostra comunitat educativa: pares i mares, educadors i alumnes. Educar, guiar, acompanyar i animar tota la comunitat educativa, tenint com a principal referent el nostre fundador sant Joan Baptista de La Salle. Ja fa 300 anys que es va posar en marxa aquest projecte de les Escoles Cristianes, inspirades en l’Evangeli i, sobretot, en la figura de Jesús com a exemple d’allò que ha de ser la persona plena, feliç i compromesa amb la seva realitat. Un projecte que, encara que no cessa d’evolucionar i d’adaptar-se als nous temps, en l’essència continua fidel als principis evangèlics de La Salle.

La Salle Horta desenvolupa l’acció pastoral mitjançant el departament de PASTORAL i JUSP (Justícia, Solidaritat i Pau). La pastoral del centre s’arrela en els valors evangèlics, està atenta a les necessitats concretes de la Comunitat Educativa, i està en concordança amb la identitat, l’estil i la proposta educativa de les escoles lasal·lianes. La pastoral és responsabilitat de tota la comunitat educativa i és assumida per tots els seus membres. L’Equip directiu vetlla per l’animació pastoral del col·legi i delega en l’Equip de pastoral la tasca d’unificar totes les iniciatives i propostes. La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals com ara: el Dia a dia, les tutories, les campanyes solidàries, el HARA, el DENIP, les celebracions, les classes de religió, el voluntariat o les convivències.

La pastoral lasal·liana persegueix una educació integral del nostre alumnat, o sigui, aquella que no només té en compte els coneixements sinó que també es preocupa pels valors que tindran els nois i noies en arribar a l’edat adulta, quan els destins que mouen el món estiguin a les seves mans. Per tant, ésser conscients des de petits, de les realitats que ens envolten és una de les nostres prioritats, especialment d’aquelles més dures i que afecten nois o noies, joves, com els nostres.
Cada dia comencem la jornada amb la Reflexió del dia, moment oportú per apropar-nos breument a l’actualitat. També la col·laboració i implicació segons les nostres possibilitats o capacitats és una manera d’iniciar-nos en aquest repte de canviar el món i lluitar contra la pobresa. La realització de campanyes solidàries a favor de Fundació Comtal, Caritas o Proide és una de les formes de promoure la fraternitat envers els més necessitats que desenvolupem des de la pastoral de la nostra escola.
La programació de les activitats de pastoral s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’Equip de pastoral del sector. Els valors de la fe, la fraternitat i el servei es transmeten a partir de l’eix conductor que és el lema de cada curs. Les activitats sistemàtiques de l’acció pastoral són:
  • La reflexió del dia
  • Les campanyes solidàries amb Proide, Fundació Comtal i Caritas.
  • La Jornada de la pau (DENIP).
  • Les celebracions d’Advent i Quaresma.
  • Projecte d’educació de la interioritat, HARA.

HARA: Educació per a la interioritat

El projecte ‘HARA’ es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar el nostre alumnat en la interioritat amb l’objectiu que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, els joves aprenen a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscients de les pròpies emocions i sentiments. Accions que possibiliten l’obertura a la Transcendència.

Ensenyament Religiós Escolar

Les obres educatives La Salle aposten per un ensenyament religiós escolar (ERE) de qualitat que ajudi el nostre alumnat en la seva maduració com a persones i en la fe com a cristians. Aquest ensenyament:
- ajuda a descobrir les arrels cristianes de la nostra cultura.
- té present la realitat multicultural i multireligiosa dels nostres destinataris i de la nostra societat.
- ofereix l’oportunitat d’adquirir una sòlida cultura religiosa
- proposa, invita i ajuda a descobrir la dimensió transcendent de la vida.
- afavoreix que l'alumne descobreixi la figura de Jesús com a referent.
- possibilita el fet de viure l’experiència creient amb la resta de comunitat eclesial.

Amb la finalitat de créixer com a educadors lasal·lians participem de diferents trobades en les quals podem compartir i créixer com a tals. Aquestes trobades estan organitzades bé pel sector de Catalunya, bé per la mateixa escola.

La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa a Catalunya, des de l’any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.

La Fundació PROIDE (PROmoció i DEsenvolupament) va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a l’Àfrica amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació a Àfrica i Amèrica Llatina i promoure una educació transformadora a Catalunya.

×

Places disponibles!
Aquí podeu fer les vostres consultes sobre matriculació.
(horari de resposta de dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h)

× Hola! Som La Salle Horta
CreaEscola Quality Certificate for Education Website