Català Español
93 427 15 00 Parvulari 93 427 70 07

Benvinguts a la web del col·legi

La Salle Horta
https://horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/separador-239x12.png

Benvolgudes i benvolguts,
El col·legi La Salle Horta va obrir les seves portes l’any 1912. Des de fa més de 100 anys que la nostra escola es dedica a la formació dels infants i joves.

El nostre fundador, sant Joan Baptista de La Salle, va iniciar la seva Missió fa 300 anys. Durant tot aquest temps hem estat continuant aquesta gran tasca estimant els nostres alumnes amb el cor, mostrant un gran compromís per la nostra feina i vivint el nostre dia a dia i la nostra vida amb passió i amb vocació.

La comunitat educativa de La Salle Horta, formada pels Germans, mestres i professors, personal d’administració i serveis continua treballant amb aquest compromís per l’educació del nostre alumnat. La col·laboració diària de les famílies en els petits moments de la vida de la nostra escola es converteix en un pilar fonamental per tal de fer-ho possible. Tots som La Salle i per tal de continuar tirant endavant el nostre projecte és fonamental la col·laboració estreta de tots els estaments que hi formem part.

Som una escola referent a nivell pedagògic en el districte d’Horta-Guinardó. Els nostres programes innovadors, l’educació emocional, l’educació en la interioritat (el programa HARA) ens ajuden a completar aquesta educació integral de l’alumnat. Els valors, humans i cristians del nostre caràcter propi, ens ajuden a completar aquesta formació integral de l’alumnat.

Desitgem que tot l’alumnat, tant si comença de ben petit a P3 o bé si s'incorpora a una altra etapa educativa, se senti com a casa. El nostre professorat no només destaca per la professionalitat en la seva feina sinó pel bon tracte i l’acompanyament a cada alumne/a. Volem que se sentin tan estimats i acollits com a casa.

Sigueu benvinguts a La Salle Horta!

Icon box image
Marta Martínez Casanovas

Directora de La Salle Horta

//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/03/mapa-la-salle-horta.jpg
//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/03/quisom.jpg

Qui som

La Salle Horta som una escola centenària a la ciutat de Barcelona. Tenim com a objectiu principal estimular l’alumnat perquè adopti una actitud positiva, lliure i decidida davant de la vida, a través de la promoció dels valors del nostre Caràcter propi: responsabilitat, creativitat, justícia, convivència, interioritat i transcendència. Així, doncs, fem palesa la nostra voluntat de millorar la societat a través de l’educació.

La Salle Horta forma part d’una gran institució que té 25 centres educatius a Catalunya i està present a 80 països de tot el món. A Horta hi és des del 8 de gener de l’any 1912, quan els Germans de La Salle van respondre a la crida que els feu el bisbe i el rector de la parròquia de Sant Joan d’Horta per fer-se càrrec de l’escola parroquial que tenia 49 alumnes i estava situada al carrer de Chapí.

La Salle Horta, com totes escoles lasal·lianes, ha anat evolucionant conjuntament amb la societat i està al dia de les últimes innovacions pedagògiques, procurant donar resposta a les necessitats individuals de cada alumne, per tal d’ajudar-los a esdevenir persones felices, lliures i socialment compromeses.

Tour virtual per l'escola

La nostra història

https://horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/separador-239x12.png

Comunitat educativa

https://horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/separador-239x12.png

Actualment, la comunitat educativa de La Salle Horta està formada per tota una gran família que compartim uns valors que es viuen dia rere dia a l’escola i que són transmesos al nostre alumnat.

Els Germans de La Salle

que han convertit aquestes parets en casa seva i transmeten aquesta sensació de caliu a tots els que hi convivim.

El conjunt del professorat

des de P3 fins a 2n de Batxillerat, és un gran equip humà que educa els alumnes en coneixements i valors. A més, està en constant formació sobre les últimes innovacions pedagògiques.

El personal d’administració i serveis

sempre disposat a ajudar i fer més fàcil el dia a dia.

Els pares i mares dels nostres alumnes

que han fet confiança en la institució i són una peça clau dins d’aquest gran engranatge que és l’escola.

Gestió de la Qualitat

https://horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2018/11/separador-239x12.png

Des del setembre de 2011, moment en el qual vam rebre el certificat ISO 9001, la nostra escola no ha deixat de treballar en clau de Qualitat.
Al setembre de 2017 hem fet l’última revisió del certificat de qualitat UNE-EN ISO 9001:2015 amb l’equip d’auditors de l’organització d’auditoria externa EDUQATIA, experts en gestió educativa.
La Qualitat és una manera de treballar que compartim totes les escoles La Salle i que ens porta a buscar la millora contínua dels nostres processos, del nostre dia a dia. Per aconseguir-ho, revisem i avaluem constantment la nostra tasca educativa amb l’objectiu d’oferir un ensenyament de qualitat compromès amb la millora contínua, on el centre és l’alumnat.

Promovem una reflexió permanent sobre la nostra proposta educativa. Mitjançant aquesta avaluació, recollim la informació concreta sobre la dinàmica de l’escola, els processos desenvolupats, els resultats i altres aspectes educatius que són importants per dur a terme la nostra tasca.

El nostre sistema de gestió de la qualitat estableix com a referents:

  • A l’alumne/a, per a satisfer les seves necessitats formatives.
  • A la família, per a mantenir la seva confiança i garantir-li la qualitat del servei educatiu que reben els seus fills.
  • Al nostre personal, per a complir amb la seva satisfacció de la feina ben feta.
  • Al nostre entorn, formant persones altament qualificades.
  • A la societat, intentant millorar la qualitat humana de les persones per afavorir i millorar la convivència i el desenvolupament.
  • A l’Administració educativa, acomplint els seus requisits respectant els nostres objectius de qualitat.
//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/03/qualitat.jpg
//horta.lasalle.cat/wp-content/uploads/2019/03/logo-escola-nova-png.png

Escola Nova 21

La Salle Horta està adherida al programa Escola Nova 21, on el marc d’una escola avançada és l’horitzó comú per als centres compromesos amb la transformació educativa.

Aquest programa genera tot un seguit de formacions i recursos per tal d’acompanyar-nos en el procés de transformació, tot formant part d’una “Xarxa pel Canvi”, la número 13, integrada per diferents escoles del nostre districte.

A l’escola també tenim un Equip impulsor, format per professorat de les diferents etapes educatives que es reuneix setmanalment per fer seguiment del nostre procés de canvi i crear espais de reflexió educativa adreçats a tot el Claustre.

La Salle a tot el món

L’ARLEP és l’associació que agrupa La Salle d’Andalusia, Bilbao, Catalunya, Madrid, València-Palma i Valladolid. En total, la xarxa està formada per més d’un centenar de centres d’Espanya i també de Portugal.

Temps d'Advent