Educació Primària

A l’Educació Primària treballem per aconseguir alumnes que siguin competents per a la vida. En el nostre dia a dia ampliem les hores de treball globalitzat mitjançant el treball per Centres d’Interès o de matins interdisciplinaris en funció del cicle. Curs rere curs potenciem les activitats interaules o interetapes, ja sigui amb companys de la mateixa etapa (padrins de lectura de 6è-1r) o amb companys d’una altra etapa (La Festa Major de La Mercè, 6è-P3), en tots aquests moments tractem de fer que el treball realitzat desenvolupi personalment tant a l’alumne més gran com al més petit, així com també acompanyar en el seu aprenentatge.

Coneix la nostra Primària

Obriu les diferents presentacions d’algunes de les nostres propostes:

El Carretó de Llengua i de Matemàtica:     Es treballen la Llengua i les Matemàtiques de manera lúdica i recreativa.
Treball Cooperatiu: Cada participant del grup aporta el millor de si mateix.
Educació Emocional: Posar nom als sentiments.
Espais: Trien els de periodisme, expressió corporal, matemàtiques, expressió artística, expressió corporal i de cos i moviment.
Lectura: Senzillament... fonamental...
Projectes:  Aprendre de manera interdisciplinar, significativa, propera i motivadora...
Sortides:   Integrades en la programació del curs.
Anglès: L’anglès com a llengua vehicular...
Acció Tutorial:   Seguiment i acompanyament individual, tenint en compte que "tots som necessaris".
Tallers: Tots els alumnes del Cicle treballant junts en diferents propostes d’aprenentatge lúdic.
 

Accediu a la Revista de l'Etapa de Primària...

(també hi trobareu info. sobre les altres etapes...)

Recursos tecnològics per als alumnes

Entre els alumnes del mateix curs potenciem el treball cooperatiu, sessions de treball en petit grup, on els objectius i l’avaluació estan regulats pels alumnes del grup. Pel que fa a les aules, disposem de pissarres digitals a totes les aules de l’etapa i estem treballant per dotar d’altres materials tecnològics a les aules.

Programes pedagògics propis de Primària

Els projectes que ens ajuden a desenvolupar al màxim les capacitats del nostre alumnat són:

Programa Ulisses

El programa Ulisses, que s’inicia a educació infantil i es continua a 1r i a 2n de primària, potencia el desenvolupament intel·lectual i motriu a través de l’estimulació neuronal, motora i perceptivo-cognitiva.

Programa CREA

El programa CREA, a partir de 2n de primària, que desenvolupa el pensament lateral per buscar solucions alternatives, creatives i innovadores.

Programa Lectura eficaç

El programa Lectura eficaç, que té per objectiu afavorir la comprensió i la velocitat lectora, eines indispensables per gestionar la informació i generar, a partir d’ella, coneixement.

 

Programa educació Emocional

L’educació emocional, volem que els nostres infants siguin capaços de gestionar les seves emocions, eina clau a l’hora de resoldre conflictes. Per aconseguir-ho desenvolupem el nostre projecte d’educació emocional.

HARA

El projecte ‘HARA’ es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar el nostre alumnat en la interioritat.

Robòtica

La Robòtica, pretenem desenvolupar el pensament computacional en els nostres alumnes, de manera que siguin capaços de programar les diferents seqüències a seguir per aconseguir un objectiu. Això ho fem a 5è i 6è de primària.

Anglès

L’anglès, a banda de les hores de la matèria d’anglès, es fa un desdoblament d’aula per promoure la conversa oral en petits grups liderats per un auxiliar de conversa que prové d’un país anglosaxó. A més, l’anglès és la llengua vehicular a les classes de Plàstica.

Glifing

El programa GLIFING, per desenvolupar i consolidar la lectura mecànica, s’inicia a 1r de primària fins a 3r de primària.

×

Places disponibles!
Aquí podeu fer les vostres consultes sobre matriculació.
(horari de resposta de dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h)

× Hola! Som La Salle Horta
CreaEscola Quality Certificate for Education Website