SIEI

Des del curs 2020-2021, l’escola compta amb un nou recurs educatiu que facilita el camí cap a l’escola inclusiva: el SIEI.

Aquest suport dona resposta a l’alumnat amb necessitats educatives especials derivades de limitacions molt significatives, tant en el funcionament intel·lectual com en la conducta adaptativa.

Amb el suport intensiu es pretén que aquest alumnat tingui els recursos necessaris que li permetin participar en les activitats generals del dia a dia a l’aula i al centre, juntament amb el seu grup de referència.

També disposem d’un espai acollidor i adaptat on l’alumnat pot treballar aspectes relacionats amb l’autonomia i la l’autoregulació.

×

Places disponibles!
Aquí podeu fer les vostres consultes sobre matriculació.
(horari de resposta de dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h)

× Hola! Som La Salle Horta
CreaEscola Quality Certificate for Education Website