Carta de la FECC al Hble. Sr. Josep Bargalló i Valls Conseller Departament d’Educació

×

Places disponibles!

Aquí podeu fer les vostres consultes sobre matriculació.

(horari de resposta de dilluns a divendres de 8:00 h a 18:00 h)

× Hola! Som La Salle Horta